Dr. R. Sprooten

Longarts

Korte beschrijving

Dr. Sprooten is sinds 2007 werkzaam als longarts en als thuisbeademingsarts bij de afdeling longziekten te MUMC+ en het Centrum voor thuisbeademing Maastricht (CtbM). Naast poliklinische consultaties en behandelkamer participeert hij in de opleiding en klinische supervisie van arts-assistenten. Namens de vakgroep longziekten is hij lid van de stafconvent in MUMC+. Verder bestaat er een nauwe samenwerking met het Expertisecentrum voor Chronisch Orgaanfalen (CIRO) waarbij hij lid van de projectgroep chronisch respiratoir falen bij COPD. Vanuit het CtbM bestaat er ook een samenwerking met de andere drie centra voor thuisbeademing in Nederland (Vereniging Samenwerking Centra Ademhalingsondersteuning (VSCA)). Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en European Respiratory Society (ERS). Eén van de ambities is middels chronische beademing meer kwaliteit van leven aan patiënten met chronisch respiratoir falen te bieden. Hij heeft speciale aandacht voor patiënten met diafragma dysfunctie. Hiernaast bestaat een grote interesse voor interventies zoals de EBUS techniek, endobronchiale electrocoagulatie, maar ook thoracoscopie en getunnelde pleurale drainages. Naast het klinische werk is Roy Sprooten nauw betrokken bij het onderwijs in het MUMC+. Hij geeft onderwijs, onder andere aan de geneeskundefaculteit in zowel het reguliere programma als in het internationale programma. Onderwijs aan de arts-assistenten en verpleegkundigen over acute en chronische non-invasieve beademing behoort ook tot de taken. Het wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op onderzoek bij patiënten met (chronisch) respiratoir falen en COPD zoals participatie aan de RESCUE studie.

Aandachtsgebieden

Thuisbeademing

BIG-register

79048196201

Contact

T 043 3871318

Over

Roy Sprooten (1970, Maastricht) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Na zijn afstuderen in 1997, startte hij als arts-assistent niet in opleiding  bij de longartsen maatschap Oude mijnstreek in het huidige Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Hij begon in 2000 met de vooropleiding interne geneeskunde in het Viecurie ziekenhuis te Venlo en rondde de opleiding tot longarts van 2003 tot 2007 in Heerlen af. Hierna is hij aangesteld in het MUMC+ met als aandachtsgebied thuisbeademing .

Sluit de enquête