Storingsmeldingen

wat te doen bij storing

Tot voor kort was het beleid bij storingsmeldingen, deze eerst te melden bij het CTBM. Het CTBM beoordeelde dan of de storing gemeld zou worden bij de firma die het beademingsapparaat levert, of dat er een andere mogelijke oplossing geboden diende te worden. Door recente ontwikkelingen op het gebied van serviceverlening voor de centra voor thuisbeademing kunt u echter vanaf heden rechtstreeks met de leverancier van uw thuisbeademingsapparaat contact opnemen. Deze zal de storing verder afhandelen. Op het apparaat treft u een sticker aan van de verantwoordelijke firma. Hierop staan de contactgegevens. 

Let op! Voordat u contact opneemt dient u zich ervan te overtuigen dat de storing daadwerkelijk aan het apparaat ligt en niet het gevolg is van externe factoren, zoals kapotte slangen of maskers. In veel gevallen wordt een foutcode weergegeven in het display, noteer deze en geef deze door aan de firma.

De firma heeft zich contractueel verplicht om binnen 4 uur de storing te verhelpen of u desnoods van een vervangend apparaat te voorzien.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling wensen wij hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Sluit de enquête