Scholing chronische beademing

Voor een veilig verblijf buiten het ziekenhuis is het van belang dat hulpverleners en mantelzorgers die de zorg aan chronisch beademde patiënten verlenen niet alleen adequate (bij)scholing ontvangen maar ook hun praktische vaardigheden goed onderhouden. 

Alle scholing voor chronisch beademde kinderen, chronisch beademde volwassenen, gedelegeerde toetsers en instructeurs staat op www.ctbscholing.nl. Het scholingsprogramma bestaat uit e-learning, vaardigheidstrainingen, praktijkleren en toetsing. Na het aanmaken van een account kun je je aanmelden voor een leerroute naar keuze.

Heb je een vraag over scholing? Mail je vraag dan naar ctbm@mumc.nl 

qr code lms
Sluit de enquête