Dr. S. Simons

Dr. S. Simons

Longarts

Korte beschrijving

Dr. Simons is sinds 2019 werkzaam als longarts in het MUMC+. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met COPD. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de longfunctieafdeling. Naast poliklinische consultaties en behandelkamer participeert hij in de opleiding en klinische supervisie van arts-assistenten. COPD is ook het wetenschappelijk aandachtsgebied van dr. Simons. Zijn onderzoek focust zich op het zoeken naar nieuwe en gerichtere behandelmethoden voor longaanvallen bij mensen met COPD en omvat zowel laboratoriumgericht onderzoek als mensgebonden studies. Hierbij werkt hij nauw samen met onderzoekers van het onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht en begeleid hij verschillende promovendi. Hij heeft tevens een aanstelling als universitair docent aan de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht, waar hij onderwijs verzorgt op het gebied van de pathofysiologie van de ademhaling. Dr. Simons is voorzitter van de sectie COPD van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en is lid van de European Respiratory Society (ERS).

Aandachtsgebieden

Longfysiologie/longfunctie, COPD

BIG-register

99064768301

Contact

T 043 3877043

Over

Dr. Simons (1980) behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2005, waarna hij startte met de vervolgopleiding tot longarts aan Radboud Universitair Medisch Centrum. Zijn opleiding tot longarts heeft hij gecombineerd met een promotieonderzoek bij het RIVM op het gebied van multidrug-resistente tuberculose. In december 2015 promoveerde aan de Radboud Universiteit.  Van 2012 tot en met 2017 was Dr. Simons verbonden als longarts aan het Radboud Universitair Medisch Centrum met als aandachtsgebied longfysiologie. Van 2017-2019 was hij werkzaam in Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn, alvorens hij in 2019 werd aangesteld als staflid longziekten aan het MUMC+.

Sluit de enquête