Drs. M. Rutten

Longarts

Korte beschrijving

Drs. Rutten is sinds 2016 werkzaam als longarts en als thuisbeademingsarts bij de afdeling longziekten te MUMC+ en het Centrum voor thuisbeademing Maastricht (CtbM). Naast poliklinische consultaties en behandelkamer participeert zij in de opleiding en klinische supervisie van arts-assistenten. Voor de thuisbeademing doet zij tevens consultaties op verzoek in andere ziekenhuizen binnen de thuisbeademingsregio. Sinds 2020 maakt Drs. Rutten tevens deel uit van het volwassen CF-behandelteam gezien haar ervaring met cystic fibrosis vanuit het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en European Respiratory Society (ERS). Vanuit het CtbM bestaat er tevens samenwerking met de andere drie centra voor thuisbeademing in Nederland (Vereniging samenwerking centra ademhalingsondersteuning (VSCA).

Aandachtsgebieden

Thuisbeademing, CF en Tuberculose

BIG-register

09909538401

Contact

T 043 3871318

Over

Drs. Rutten studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen in 2008 werkte ze als arts-assistente in het Havenziekenhuis in Rotterdam. In  2009 startte zij met de vooropleiding interne geneeskunde in het Sint Fransiscus Gasthuis te Rotterdam en rondde de opleiding tot longarts van 2011 tot 2016 af in het Erasmus MC te Rotterdam met een perifeer opleidingsonderdeel in het Amphia ziekenhuis te Breda. Na afronding van haar specialisatie is ze aangesteld als longarts in het MUMC+.

Sluit de enquête