Drs. R. Posthuma

Longarts

Korte beschrijving

Drs. Posthuma is sinds 2018 werkzaam als longarts in CIRO, een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn. Complex COPD, longvolumereductie en longrevalidatie zijn zijn voornaamste aandachtsgebieden. Hij is daarbij deeltijds als staflid verbonden met de afdeling Longziekten van het MUMC+ alwaar hij naast poliklinische consultaties en uitvoeren van endoscopische longvolume reductie participeert in de klinische supervisie van de arts-assistenten.

Aandachtsgebieden

Complex COPD; Endobronchiale longvolume reductie; Longrevalidatie

BIG-register

99910651701

Contact

T 0475 587601   CIRO

T 043 3877043   MUMC

Over

Drs. Posthuma behaalde zijn  diploma geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 2008. Na een opleiding tot huisarts afgerond te hebben, startte hij in 2012 aan de specialisatie longziekten in het Maastricht UMC+ met een perifeer opleidingsdeel in het Catharina Ziekenhuis. Na afronding van zijn specialisatie is hij aangesteld als longarts in CIRO en het MUMC+.

Sluit de enquête