Longverpleegkundigen

Spreekuur gespecialiseerd longverpleegkundige

Een gespecialiseerd longverpleegkundige is een verpleegkundige die als aandachtsgebied CF, COPD/astma of longkanker heeft. De longverpleegkundige heeft een speciaal spreekuur. Op dit spreekuur kunnen zowel patiënten als hun partner/ naasten komen.

Wat doet de gespecialiseerd longverpleegkundige?

De longverpleegkundige biedt patiënten meer informatie over hun ziekte en behandeling. Ook kan zij patiënten en hun partner/naasten ondersteunen in de verwerking en in het omgaan met de beperkingen als gevolg van de longaandoening. De longverpleegkundige kan u uitleggen hoe u de inhalatiemedicatie moet gebruiken en u helpen bij de keuze van de inhalatieapparatuur die het beste bij u past. Tevens heeft de longverpleegkundige een 'stoppen met roken' poli.

De longverpleegkundigen werken nauw samen met de longartsen. Daarnaast onderhouden zij contacten met de verpleegafdeling longziekten, de fysiotherapeut, de diëtiste, de maatschappelijk werkster, de longverpleegkundige van de thuiszorg en andere disciplines waarmee samengewerkt wordt. Hierin hebben de longverpleegkundigen, zo nodig, een doorverwijzende rol.

Daarnaast is er een casemanager werkzaam. De casemanager begeleidt patiënten die verwezen zijn in verband met afwijkingen op de longfoto of klachten die te maken kunnen hebben met een kwaadaardigheid. Zij is aangesteld als aanspreekpunt voor patiënten en naasten in een onzekere periode en houdt zich bezig met het afstemmen van onderzoeken en bewaken van uitslagen.

Wie kunnen hier terecht?

U kunt terecht op het spreekuur van de gespecialiseerd longverpleegkundige als bij u de diagnose astma, COPD, CF of longkanker is gesteld. Tevens kunt u terecht voor hulp bij stoppen met roken.

Wie werkt hier als longverpleegkundige?

Hilde Bastiaens: astma, COPD, stoppen met roken.

Desiree Starren, Gerry Janssen, Gerry Evenhuis, Jacqueline van Rijt en Inge Geurts: oncologie (deze longverpleegkundigen werken op het oncologiecentrum).

Dorien Holtslag en Resie Boden: cystic fibrosis (CF).

Erna Katoen: casemanager.

Een afspraak maken

U bezoekt de gespecialiseerd longverpleegkundige meestal nadat u bij de longarts bent geweest of na opname. De secretaresse van de longarts of de afdelingssecretaresse van de verpleegafdeling longziekten maakt voor u een afspraak. Zo nodig plannen we een vervolgafspraak met u en uw familie.

Voor het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks met de polikliniek contact opnemen.

Sluit de enquête