Longfunctieonderzoek

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot een longfunctieonderzoek. Dit kan uit één of meerdere onderzoeken bestaan. Samen met een longfunctieanalist gaat u een aantal ademhalingsoefeningen doen waarbij het functioneren van uw ademhalingssysteem in kaart wordt gebracht.
Indien voor u één of meerdere van de onderstaande onderzoeken is ingepland, klik dan op dit betreffende onderzoek voor meer informatie. Op de afsprakenbrief die u krijgt toegestuurd staan tevens de onderzoeken vermeld die voor u van toepassing zijn.

Sluit de enquête