Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen. In het document aan de rechterkant kunt u hierover meer informatie vinden. Tevens staat aan de rechterkant een folder met informatie over de bronchiale histamine provocatietest.

Op de longfunctieafdeling vinden ook desensibilisaties plaats. Desensibiliseren is het ongevoelig maken voor bepaalde stoffen. In het geval van een allergie is dat het ongevoelig maken voor de stof waar de patiënt gevoelig voor is, bijvoorbeeld boom- en/of graspollen. Binnenkort zal hierover ook een patiënteninformatiefolder beschikbaar zijn. Tot slot worden er op de longfunctieafdeling ook nog speciale medicijnen toegediend zoals Xolair (omalizumab) en Nucala (mepolizumab).

MUMC+
Informatie over de allergietesten voor medicatie
Online folder
MUMC
Allergie huidpriktest
Online folder
MUMC
Online folder
Sluit de enquête