Inspanningstesten/ Provocatietesten

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot één of meer inspanningstesten of een provocatietest. Voor informatie over één of meer van deze onderstaande onderzoeken kunt u klikken op het betreffende onderzoek.

Sluit de enquête