Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Cystic fibrosis

Uitslagen van onderzoek

Bij een CF-patient worden jaarlijks veel onderzoeken gedaan. Zoveel mogelijk gecombineerd op één dag: het jaarlijks groot onderzoek. Maar ook worden bij elke controle kweken afgenomen en (indien oud genoeg) blaast de CF-patient voor elke controle een longfunctie.

Op indicatie worden er meerdere onderzoeken gedaan.

Aan de hand van de uitslagen van deze onderzoeken kan het mogelijk zijn dat er een aanpassing komt in de behandeling.
Hieronder vind u een globaal overzicht welke onderzoeken dat mogelijk kunnen zijn, en hoe snel u daar een uitslag van kunt verwachten:

Bloedonderzoek: indien dit geprikt is voor de policontrole zijn de meeste uitslagen direct bekend en zullen besproken worden. Indien er na de controle geprikt is, zal er, na 1 week, een telefonisch afspraak worden ingepland voor het bespreken van de uitslagen.

Bronchoscopie:  zodra de patiënt weer goed wakker is, worden de eerste bevindingen besproken. De uitslagen van de kweken, die zijn afgenomen, worden 1 week later, per telefoon of email besproken.

Longfunctie:  tijdens de controleafspraak wordt de uitslag besproken.

Ontlasting op vet: 1 week na inleveren volgt telefonisch of per email de uitslag.

Röntgenonderzoek: indien dit voor de controle plaats gevonden heeft, wordt de uitslag direct besproken. Indien na de controle verricht volgt hiervoor binnen enkele dagen een telefonische afspraak.

Sputumkweken:  1 week na inleveren volgt telefonisch of per email de uitslag.

Zweettest na positieve hielprikscreening of bij sterke verdenking op cf: enkele uren na het uitvoeren van de test, wordt samen met een arts de uitslag besproken.

 

De uitslagen van de onderzoeken die bij het groot onderzoek zijn verricht, worden in principe na 1 maand tijdens een controleafspraak met de patient besproken. Indien er belangrijke nieuwe bevindingen eerder worden gevonden, worden die direct met de patient, telefonisch, besproken.

 

 

Sluit de enquête