Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Organisatie van CF zorg

Transitie van zorg

Rond de leeftijd van 17 jaar wordt de zorg voor de jonge patient overgedragen aan de longarts en het team voor de volwassenen. Vaak wordt rond de leeftijd van 16 al eens gesproken over deze transitie. De jonge patiënt zal dande  nieuwe personen van het team leren kennen. 

Er wordt naar gestreefd dat de longarts tijdens één van de laatste bezoeken aan de kinderpolikliniek zich al komt voorstellen.  Er zal een schriftelijke en mondelinge overdracht gedaan worden. Tijdens de maandelijkse teamoverleggen, zijn kinderlongarts én longarts aanwezig om elkaar te kunnen raadplegen en adviseren.

Transitie vindt plaats op een leeftijd dat er meestal veel veranderingen zijn. Puberteit, beroepskeuze, verandering van school vergen allemaal extra energie. Ook de verandering van hulpverleners zal dit met zich meebrengen. Door een goede onderlinge communicatie proberen we te voorkomen, dat er zaken mis gaan. De CF-verpleegkundige blijft dezelfde persoon en zal in de tijd van transitie de jong volwassene extra begeleiden.

Sluit de enquête