Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Organisatie van CF zorg

Centrum voor Cystic Fibrosis Maastricht (CCFM)

Het MUMC+ is één van de 7 ziekenhuizen, die door de overheid zijn aangewezen als CF-centrum.  Het CCFM van het MUMC neemt deze zorg voor zijn rekening, multidisciplinaer en in een min of meer vast patroon. Hier wordt alle aandacht gegeven aan de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte. Ook wordt er aandacht gegeven aan verzorgers, partners en familie van de patiënt. 

Genezing van de ziekte is momenteel niet mogelijk. De behandeling is daarom gericht op het voorkomen van achteruitgang van de werking van de longen en de algehele lichamelijke conditie.

Onderdelen van de behandeling zijn dan ook:
Regelmatige fysiotherapie, goede voeding en diverse medicijnen, waaronder antibiotica.
Hiervoor zijn een aantal mensen actief betrokken bij de CF-patiënt en zij vormen het CF-team oftewel het centrum voor Cystic Fibrosis Maastricht (CCFM). Het CCFM bestaat uit twee onderdelen, één voor de kinderen en één voor de volwassenen en zij streven ernaar de patiënt zo compleet mogelijk te behandelen. De teamleden van deze twee onderdelen werken veel samen en nemen ook voor elkaar waar. Twee keer per maand is er een teambespreking waar diverse teamleden van beide onderdelen bij aanwezig zijn. Er wordt naar gestreefd dat de patiënt niet steeds opnieuw zijn situatie aan anderen hoeft uit te leggen. Ook wordt er door motivatie, educatie en stimulatie geprobeerd een hoge kwaliteit van zorg te bieden.

Het uitwisselen van informatie tijdens besprekingen, in binnen- en buitenland, met andere CF-teams en onderzoekers vergroot de kennis, dit wordt weer gedeeld met hulpverleners in de regio.

CF Keurmerk

Naar aanleiding van het bezoek van de NCFS-toetsingscommissie, in april 2014 heeft men het keurmerk voor de kwaliteit van de zorg toegekend aan het CF-centrum Maastricht voor kinderen en volwassenen.

Het doel is de kwaliteit van de CF-zorg te bewaken en continue kwaliteitsverbetering te realiseren. Alle patiënten van het CF centrum Maastricht willen wij bedanken voor hun deelname en het invullen van de enquetes.
Wij hebben goede tips en adviezen gekregen waarmee wij de kwaliteit van zorg rondom CF nog meer kunnen verbeteren.

Sluit de enquête