Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Via de CF-verpleegkundige (Dorien Holtslag of Resie Boden) is het CF team (CCFM) te benaderen, gedurende kantoortijden (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur) voor allerlei vragen.

Het telefoonnummer is: 043 3874671. Het email adres is: cfteam.maastricht@mumc.nl 

De  CF-verpleegkundige is er voor de kinderen én volwassenen. Dus u kunt haar ook regelmatig zien/spreken tijdens en/of na het consult bij de arts.

Afspraken maken of contact opnemen met (een lid van) het CCFM gaat ook bij voorkeur via Dorien of Resie, de CF-verpleegkundigen, 043-3874671 of  cfteam.maastricht@mumc.nl 

De CF-verpleegkundige heeft het volledige overzicht wanneer er een CF-patiënt op controle komt. Zij kan de planning zo maken, dat de kans dat u een andere CF-patiënt tegenkomt geminimaliseerd wordt (zie hoofdstuk segregatie). Ook heeft zij het overzicht of er nog extra onderzoeken gedaan moeten worden en zal ze proberen om diverse afspraken (ook bij andere specialisten) te combineren op 1 dag. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk. U kunt ook met de CF-verpleegkundige zelf een afspraak maken. Zij kan u op diverse gebieden advies geven. Ook kan zij, samen met u, hulpverleners (scholen, kinderdagopvang) buiten het ziekenhuis bezoeken.

Contact CCFM

Als u een vraag heeft voor iemand van het CF-team, of u weet niet goed bij wie u zich moet melden met een bepaald probleem, kunt u altijd contact opnemen met de CF-verpleegkundige. Zij probeert samen met u uw vraag te beantwoorden of legt uw vraag voor aan de desbetreffende deskundige van het CF-team. Ook herhalingsrecepten, (verlengingen van) aanvragen voor machtigingen bij de verzekeringen, medische verklaringen e.d., ten behoeve van CF, kunt u aan haar doorgeven. Bij voorkeur via email: cfteam.maastricht@mumc.nl  of telefonisch: 043 - 3874671.

Met spoed contact

Voor alle vragen t.a.v. CF kunt u terecht bij het CF-team. Ook in spoedgevallen. U hoeft dan dus niet via uw huisarts te gaan. Tijdens kantooruren (van 8.30 uur tot 16.00 uur) kunt u met een spoedvraag bij de CF-verpleegkundige terecht: cfteam.maastricht@mumc.nl  of telefonisch 043 3874671. Mocht u haar niet kunnen bereiken dan kunt u de kinder- of longpoli benaderen (via het algemene nummer van het ziekenhuis: 043 3876543). Zij kunnen u evt. doorverbinden met de CF-verpleegkundige of indien nodig met een (kinder-)longarts.
Mocht u buiten kantooruren om met spoed een arts willen spreken, dan kunt u ook het algemene nummer van het ziekenhuis bellen (043 - 3876543) en vragen naar de dienstdoende kinder- of longarts.
U hoeft voor vragen over CF, niet naar de huisartsenpost te gaan, maar kunt u zich dus direct tot uw specialist wenden.

MUMC+ bereikbaarheid

Het MUMC+ (voorheen het azM) is telefonisch of via de website te bereiken. Een bezoek afleggen in het MUMC+ kan per auto of openbaar vervoer, klik hier voor nadere informatie.

Telefoonnummers MUMC+:

  • MUMC+ algemeen nummer: 043 3876543
  • CF-team: 043 3874671
  • Polikliniek kindergeneeskunde: 043 3875300
  • Polikliniek longziekten: 043 3875500
  • Polikliniek interne geneeskunde: 043 3875100
  • Kinderafdeling (B2): 043 3874220
  • Longafdeling (A3): 043 3874310

Adresgegevens:
Academisch ziekenhuis Maastricht,
CF-team,
Postbus 5800,
6202 AZ Maastricht.

Bezoekadres:
P. Debijelaan 25,
6229 HX Maastricht.

Sluit de enquête