Allergologie

Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen. In de folders onderaan de pagina (allergietesten - allergie huidpriktest) kunt u hierover meer informatie vinden. Tevens staat onderaan de pagina een folder met informatie over de bronchiale methacholine provocatietest.

Op de longfunctieafdeling vinden ook desensibilisaties plaats. Desensibiliseren is het ongevoelig maken voor bepaalde stoffen. In het geval van een allergie is dat het ongevoelig maken voor de stof waar de patiënt gevoelig voor is, bijvoorbeeld boom- en/of graspollen. Binnenkort zal hierover ook een patiënteninformatiefolder beschikbaar zijn. Tot slot worden er op de longfunctieafdeling ook nog speciale medicijnen toegediend zoals Xolair (omalizumab) ,Fasenra (Benralizumab) en Nucala (mepolizumab).

Folders allergologie

MUC+
Allergie huidpriktest
Online folder
MUC+
Online folder
MUMC+
Informatie over de allergietesten voor medicatie
Online folder
Sluit de enquête