Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Antibiotica

Bij iedereen produceren de longen sputum. Dit sputum heeft o.a. als functie het afvoeren van bacteriën. Door middel van hoesten wordt dit sputum met de bacteriën naar buiten afgevoerd. Bij CF-patiënten is dit sputum taaier dan normaal en is het ophoesten ook moeilijker. Hierdoor worden dus ook de bacteriën minder goed afgevoerd, met infecties als gevolg.

Deze infecties worden over het algemeen met antibiotica behandeld. Aan de hand van sputumkweken, die we in principe minimaal 4 x per jaar laten afnemen wordt er bepaald welke antibiotica het meest geschikt is.  Zo mogelijk wordt voor een orale antibiotica (tabletten of drank) gekozen.

Voor CF geldt dat we de antibiotica in de regel hoog doseren en voor een langere periode (2 à 3 weken).

Lukt het niet om de infectie met een orale antibiotica kuur te behandelen dan wordt er een kuur via een infuus (intraveneuze (iv)antibiotica) gegeven. Hiervoor moet de patiënt opgenomen worden. Ook dit wordt in de regel voor minimaal 2 à 3 weken gedaan. Vaak wordt dan op geleide van een longfunctie bepaald hoe lang er moet worden doorgegaan.

Indien mogelijk proberen we na de eerste dagen opname te regelen of u thuis de iv-antibiotica kuur kunt afmaken. Hiervoor schakelen we dan zo nodig de thuiszorg in, of als dit reeds vaker gedaan is, geven we u zelf de instructie om de antibiotica zelf toe te dienen. Natuurlijk moeten alle omstandigheden optimaal zijn, om dit te kunnen regelen. En de patiënt moet bereidt zijn regelmatig terug te komen naar het ziekenhuis.

Sluit de enquête