Verwijzers

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de afdeling Longziekten in het Maastricht UMC+.
Verwijzingen ontvangen we graag middels een verwijsbrief. Huisartsen kunnen gebruik maken van Zorgdomein (zie link beneden). Het is belangrijk dat uitslagen van relevante onderzoeken en beeldvorming direct worden meegestuurd. Tevens ontvangen wij naast de persoons- en adresgegevens van patiënt graag een telefoonnummer en/of e-mailadres.

Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

Voorrangs-/spoedverwijzing
Telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsensein).

Second opinion
Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

Meer informatie over verwijzingen naar het MUMC+ en de werkwijze, klik dan hier.

Sluit de enquête