Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Opleiding Longziekten en Tuberculose

" target="_self"> 

Longziekten en tuberculose: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen, diagnostiseren en behandelen van ziekten van het respiratoire systeem en daaraan gerelateerde pathologie, als ook van de tuberculose;

Structuur van de opleiding tot Longarts: de duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit een vooropleiding Interne Geneeskunde van 1,5 jaar en een vervolgopleiding Longgeneeskunde van 4,5 jaar. Gedurende de eerste 1,5 jaar dient de AIOS  zich de basiscompetenties zoals verwoord in de beschrijving van de “common trunk” te verwerven, zodanig dat de taken die hieruit voortvloeien na 1,5 jaar onder globale supervisie kunnen worden uitgevoerd. In de fase ‘Longgeneeskunde’ dient de AIOS zich de eindtermen eigen te maken door middel van het volgen van stages. In de laatste fase van de opleiding bestaat er de gelegenheid voor de AIOS zich nader te specialiseren in één of meer van de deelgebieden van de longgeneeskunde door het volgen van keuzestages (verdiepingsstages). Bovengenoemde activiteiten dienen ertoe te leiden dat de AIOS aan het eind van de opleiding zelfstandig kan functioneren voor ten minste 90% van het totale vakgebied van de longarts.

 

 

Ervaring van huidige arts-assistenten (zie onderstaande link):

https://youtu.be/MFk7cQVoMUQ

 

 

 

Sluit de enquête