Prof. dr. Frits Franssen nieuwe vakgroep-voorzitter en hoofd afdeling Longziekten

26 april 2023

Met ingang van 1 mei is prof. dr. Frits Franssen benoemd als nieuwe vakgroep-voorzitter en hoofd van de afdeling Longziekten. In verband met de overdracht van werkzaamheden in zijn huidige functies zal hij tot 1 augustus worden bijgestaan door het waarnemend hoofd Longziekten, dr. Nicolle Cobben.

Frits Franssen (1973) is longarts met een klinische, wetenschappelijke en onderwijsfocus op COPD. Hij is op dit moment medisch directeur en lid van de Raad van Bestuur van CIRO+, het expertisecentrum voor chronische longaandoeningen in Horn. Daarnaast is hij staflid van onze afdeling Longziekten en hoogleraar 'gepersonaliseerd management van COPD' binnen onderzoeksschool NUTRIM. Frits is secretaris van de assembly 'Respiratoire klinische zorg en fysiologie' van de Europese longvereniging ERS. Hij is lid van de Lancet COPD-commissie en was betrokken bij verschillende internationale werkgroepen. Ook is hij co-auteur van meer dan 260 peer-reviewed Engelstalige artikelen en begeleidt hij momenteel 10 promovendi. Daarnaast is hij adjunct-hoofdredacteur van Respirology en sectieredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). In 2019 werd hij benoemd tot Fellow van de ERS.

In een eerste reactie zegt hij: “Ik ben bijzonder verheugd en vereerd met deze benoeming op de afdeling waaraan ik al meer dan 20 jaar in verschillende rollen verbonden ben en die een prachtige (inter)nationale reputatie heeft op het gebied van obstructieve longziekten, longkanker en chronisch respiratoir falen. Samen met mijn collega's in de zorg, het onderzoek en het onderwijs, zal ik mij inzetten deze reputatie voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden.”

De Raad van Bestuur heeft de overtuiging dat Franssen vanwege zijn kennis, ervaring en ambitie de juiste opvolger is van Geertjan Wesseling, die deze maand afscheid nam als hoofd van de afdeling Longziekten en als medisch directeur CCZ. Het bestuur wenst Frits Franssen heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Prof. dr. Frits Franssen
Prof. dr. Frits Franssen
Sluit de enquête