Emiel Wouters

Longarts, hoofd afdeling Longziekten

Korte omschrijving

Professor Wouters is sinds 1984 werkzaam als longarts in het MUMC+. Sinds 1992 is hij afdelingshoofd afdeling Longziekten en voorzitter vakgroep Pulmonologie. Professioneel heeft hij als speciale aandachtsgebieden COPD en interstitiële longziekten. Als voorzitter Raad van Bestuur van CIRO+ is hij verder nauw betrokken bij longrevalidatie, advanced care voor patiënten met chronisch ernstig longlijden en slaapstoornissen. Naast taken in de gezondheidszorg vervult hij bestuurlijke functies in het MUMC+, waaronder sinds 2005 directeur-bestuurder Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) 'Beschouwend en Chronische Ziekten' en extern, waaronder voorzitterschap van de Longcentra Nederland. Hij is tevens nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot COPD en de uitbouw van het respiratoire profiel als onderdeel van de MUMC+ ontwikkelingen 2020.

Aandachtsgebieden

COPD; Longrevalidatie; Interstitiële longziekten (Sarcoïdose)

 

Contact

T 043 3875047

Curriculum Vitae

Emiel Wouters ( Geel, 1953) studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven en behaalde zijn diploma in 1978 (magna cum laude). Hij volgde zijn vooropleiding interne geneeskunde in Maastricht en Leuven en de opleiding longziekten in Maastricht. Sinds 1984 is hij geregistreerd als longarts. Hij promoveerde in 1987 aan de Universiteit Maastricht (titel proefschrift: Bronchial response in COPD measured by forced oscillation technique). In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar Longziekten en afdelingshoofd. Hij is sindsdien nauw betrokken bij de uitbouw van de afdeling longziekten en het wetenschappelijk onderzoek met name gericht op 'chronic obstructive pulmonary diseases' (COPD). Een geïntegreerde zorgaanpak, rekening houdend met de multimorbiditeit, is hierbij richtinggevend. Sinds 1984 is hij nauw betrokken bij de uitbouw van astmacentrum Hornerheide en sinds 2010 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van CIRO+, een wereldwijd erkend expertisecentrum voor chronisch longlijden. In 2010 werd tevens het academisch slaapcentrum ingericht als onderdeel van CIRO. Hij vervult talrijke internationale bestuurlijke functies. Hij is auteur van meer dan 650  publicaties en boekhoofdstukken. Hij treedt regelmatig op als spreker op nationale en internationale congressen. Sinds 1992 is hij tevens opleider voor het specialisme longziekten en tuberculose: meerdere tientallen longartsen zijn sindsdien opgeleid in het MUMC+.