Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen. In het document onderaan de pagina kunt u hierover meer informatie vinden. Tevens staat in deze folder informatie over de bronchiale histamine provocatietest.

Op de longfunctieafdeling vinden ook desensibilisaties. Desensibiliseren is het ongevoelig maken voor bepaalde stoffen. In het geval van een allergie is dat het ongevoelig maken voor de stof waar de patiënt gevoelig voor is, bijvoorbeeld boom- en/of graspollen. Binnenkort zal hierover ook een patiënteninformatiefolder beschikbaar zijn. Tot slot worden er op de longfunctieafdeling ook nog speciale medicijnen toegediend zoals Xolair (omalizumab) en Nucala (mepolizumab).

Medicatieovergevoeligheid allergietesten
Sluit de enquête