Behandelingen

Informatiefolders / Protocollen

 

Landelijke uniforme inhalatie instructie uitgebreid met inhalatieprotocollen voor antibiotica

De website www.inhalatorgebruik.nl informeert patiënten en zorgverleners over het gebruik van inhalatoren. De LAN is verheugd te melden dat de site nu is uitgebreid met landelijk uniforme inhalatieprotocollen voor de volgende inhalatoren die gebruikt worden om antibiotica te inhaleren:

-      Podhaler

-      Turbospin                     

-      Twincer

De inhalatieprotocollen voor zorgverleners zijn ook te vinden op de website www.inhalatorgebruik.nl en wel op het zorgverlenersdeel. Tijdens het ontwikkelproces voor deze drie protocollen is de samenwerking opgezocht met gespecialiseerde Cystic Fibrose verpleegkundigen en is de Nederlandse Cystic Fibrose Stichting geconsulteerd.