Cursus gedelegeerde toetser

Deze scholing is bedoeld voor zorgverleners die namens het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht (CTBM) in hun eigen werksituatie andere zorgverleners willen toetsen op hun bekwaamheid bij het verlenen van zorg aan patiënten die beademing nodig hebben in de leef- of werksituatie (thuisbeademing).   Deze cursus vindt plaats op 10 april 2019 bij het bij het Centrum voor Thuisbeademing, Gaetano Martinolaan 75, 6229 GS te Maastricht. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. 

Het betreft voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de Wet BIG met betrekking tot thuisbeademing. Deze cursus sluit aan bij de scholing zorgvaardigheden van het Centrum voor Thuisbeademing van het MUMC. De scholing is kort en praktisch van opzet. Het grootste deel omvat opdrachten die gedaan moeten worden in de eigen werksituatie en participatie in de scholing zorgvaardigheden.

De gedelegeerde toetser wordt elke 3 jaar getoetst door een verpleegkundige van het CTBM. Dit is mede bedoeld om de kwaliteit van de uitgevoerde zorg vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat wanneer de zorg correct wordt uitgevoerd door de gedelegeerde toetser ook de verzorgenden deze zorg op het juiste kwalitatieve niveau zullen uitvoeren.

Onlangs hebben de gedelegeerde toetsers in uw organisatie een email ontvangen met het verzoek gegevens aan te leveren zodat het CTB een account voor hen kan aanmaken. De gedelegeerde toetsers krijgen per instelling (of locatie van een instelling) een account in het systeem voor gezamenlijk gebruik. Aan dit account worden rechten toegekend die bij deze functie en rol horen: het toetsen van de zorgverlener en aftekenen van handelingen die met goed gevolg zijn afgelegd. Op deze wijze kunnen de gedelegeerde toetsers  bijhouden wie er bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke beademingsgerelateerde handelingen.

Nog niet alle gedelegeerde toetsers hebben de gevraagde gegevens aangeleverd. We zouden u willen vragen dit na te gaan bij de gedelegeerde toetser(s) in uw organisatie.

De gedelegeerde toetsers die wel hebben gereageerd, worden via het voor hen aangemaakte account rechtstreeks geïnformeerd over livegang van de website. Daarbij ontvangen zij als bijlage ook een handboek Gedelegeerde Toetser met uitleg over de veranderingen van de CTB-scholing en wat deze professionalisering betekent voor hun taakinhoud en –uitvoering.

Hierbij nodigen we de gedelegeerde toetsers bovendien uit om de leerroutes op de website te volgen. Tot 31 december 2018 stellen de CTB’s alle online scholing gratis beschikbaar aan deze groep. Hiervoor registreren zij zichzelf als cursist, dit account is dus bedoeld voor individueel gebruik en staat los van het account voor gedelegeerde toetsers. Op die manier kunnen zij zich het vernieuwde scholingsprogramma alvast eigen maken en inzicht krijgen in de wijze waarop de website hen als praktijkbegeleider en toetser kan ondersteunen.

Sluit de enquête